Geschiedenis

Beknopte geschiedenis van het Dierens Mannenkoor van 1968 tot heden

Zoals bekend is het Dierens Mannenkoor opgericht op 30 september 1968. Het toenmalig mannenkoor van de R.K.-kerk werd "slachtoffer" van de vernieuwingsdrang. Er moest een nieuwe frisse wind gaan waaien in het kerkelijk rituele gebeuren.

 

De mannen van het eerste uur waren: Gerard Wichman, Frans Gerritsen en Gerard Gerritsen. Zij noemden zich het actiecomité. Gestart werd in 1968 met 47 enthousiaste zangers. Het eerste kerstconcert werd gegeven op 24 december 1968 en werd een traditie voor de Dierense bevolking en omstreken. De naam het Dierens Mannenkoor was toen nog niet vanzelf sprekend en er was een prijsvraag voor nodig om te kiezen tussen: DI.MA.KO., Callunakoor, Vera Tonica en Dierens Mannenkoor. De naam Dierens Mannenkoor werd op 21 januari 1969 een feit. Op 23 januari 1969 werd de eerste ledenvergadering gehouden, het koor telde toen al 92 leden en kreeg van het gemeentebestuur een startsubsidie van ƒ 1.500,00.

 

Een greep uit de concerten en optredens van het Dierens Mannenkoor: de traditionele kerstconcerten m.m.v. diverse andere koren, solisten en orkesten, de jaarlijks terugkerende dodenherdenking op het Rozenbos in De Steeg, concerten in het Musis Sacrum waar o.m. het 25-jarig jubileum van het Dierens Mannenkoor werd gevierd, galaconcerten, herfstconcerten en donateursconcerten in de Ontmoetingskerk. Ook werd meegedaan aan verschillende korenfestivals met veelal promotie naar een hogere klasse. Zelfs TV en radio werd niet geschuwd en uitnodigingen van de NOS, van Gewest tot Gewest en de EO voor opnamen voor de Muzikale Fruitmand waren dan ook zeer welkom. Ook met bekende artiesten werden concerten gegeven waaronder met Thijs van Leer, Marco Bakker, het Deep River Quartet en Louis van Dijk. Ook werd er een LP en verschillende cd’s gemaakt en deze vonden dan ook gretig aftrek binnen de Dierense bevolking. De laatste jaren worden er regelmatig Dvd’s gemaakt van de verschillende concerten.

 

Het Dierens Mannenkoor heeft zich ten doel gesteld om de mannenzang “toekomstbestendig” te maken onder de bezielende leiding van de jonge enthousiaste dirigent Ronald Brons en pianiste Ingrid de Vries-van Ingen. Dat dit een uitdaging is moge duidelijk zijn.